Tarieven

Met zorg is een traject samengesteld van 5 sessies. De eerste 3 sessies vinden wekelijks plaats en de laatste 2 om de week. De prijs voor 5 sessies is €325 inclusief BTW. Hiervoor krijg je het volgende:

  • 5 x individuele sessie van 45 minuten (€65 per sessie)
  • Eigen werkmapje: hierin verzamelen we alle handvaten en opdrachten om op een later moment op terug te kunnen vallen
  • Thuiswerkopdrachten voor tussen de sessies
  • Vragenlijst vooraf voor ouders
  • Indien gewenst een kort nagesprek (telefonisch) met ouders

€325,- voor 5 individuele sessies

Tijdens de sessies werken we aan verschillen thema’s. Zie hier meer informatie over de coachingsdoelen.

“5 sessies: een persoonlijke les over zelfvertrouwen, kwaliteiten en handvaten om op terug te vallen als het nodig is”.

Het is ook mogelijk om het programma naar wens uit te breiden met extra sessies. De kosten voor een losse sessie is €65,- (45 minuten)